Đăng ký và liên hệ
Nhận các thông tin về BO
Đăng ký và hẹn gặp cùng Team David
Liên hệ và cài đặt những tư duy của BO
- Bạn làm trưởng nhóm
- Dẫn dắt đội nhóm 
- Giao dịch theo phiên thành công
/
4. Đào tạo kiến thức xây dựng đội nhóm 
Xây dựng giao dịch 
M5
M30
M1 và cách giao dịch nhận lãi
/
3. Quản lý tài khoản cho nhóm 
Cùng Ê kíp xây dựng cách triển khai BO và ê kip đào tạo 
dẫn đội 
Giao dịch thành công BO với các công thức và chiêu thức giao dịch theo phiên theo ca 
/
2. Giải pháp thiết lập cơ chế BO
Xây dựng ê kíp giao dịch BO và truyền cảm hứng kiếm tiền BO
- Xây nhóm
- Tạo đội giao dịch
- Setup cơ chế thành lập
/
1. Đào tạo BO và dẫn nhóm
Xây dựng 1 hệ thống BO
Giao dịch BO
/